Yeniden DAHA BİR

1 Ocak 1995 Yıl 1, Sayı 1 “Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.” Atasözünün bir nefes özlem gibi duygulu içeriğine uygun olacak sanırım. Yaklaşık çeyrek yüzyıl sonra, EYTPE Eğitim Yönetimi dergisi için yazdığım ilk sunum yazısını paylaşmaktan heyecan ve gurur duyuyorum. Bu örnek güncel, paylaşım, gelişim amaçlı yazılarım Dergi’nin yaklaşık yirmi sayısında yayınlanmıştı.

Yirmi yedi yıl sonra, Ocak 2022, altmış yaşında, çok yeni ilk akademik unvanına sahip Dr. Aytaç’ın aşağıya çıkardığım sunum yazısı “eğitim yönetimi alanında” Türkiye’de ilk kez yayınlanan mesleki dergiye ilişkin güven, kaygı ve heyacanını iletiyor. İnsanın yaşamında, mesleğinde belirgin, anlamlı “başardım işaretli”(√) kilometre taşları vardır. Bu dergi kendi ölçütümde Türkiye’de ilk türünden başardıklarımdan biri belki de birincisidir. Benimle birlikte ayağa kalkanlara, el uzatıp omuz verenlere teşekkür ederim. Saygılarım sayfalara konuşlanan eğitim araştırmacıları ve bulguları işe koşan meslektaşlarıma; birlikte başardık, başarmanın gururunu sizlerle paylaşıyorum.

Daha Bir…

Elinizdeki bu dergi, geçen yıl çıkardığımız ‘EYTPE Bülten’in halefidir. Bu başlığı da oradan alıp getirdim. Çünkü bu iki yayının amaçları aynı:

  1. Türkiye eğitim sisteminin değiştirilmesine, iyileştirilmesine bilimsel katkı sağlamak.
  2. Kuram uygulama arasındaki bütünleşmeye aracılık etmek.
  3. Eğitim yönetiminin bir disiplin olarak gelişip yerleşmesine ortam ve olanaklar oluşturmak.

Türkiye eğitim sistemi, toplumun geçtiği ekonomik darboğazın en dar yerinden geçmektedir. Her boyutta eğitimdeki yetmezlikler ve yakınmalara, alışılmış yöntemlerle çözümler aranmaktadır. Sistemin kendini değiştirmesi, “hastanın kendini ameliyat etmesi” kadar zordur, hatta olanaksızdır. Bu yayın eğitimdeki değişmeler açısından, dışarıdan bir soluk olarak algılanabilir.

Bir disiplin alanının gelişmesi, o alandaki bilimsel araştırmaların güvenli bir kaynak aracılığı ile uygulamacı ve akademisyenlere ulaştırılması ile olanaklıdır. Bilimsel bulguların sınanması olanağı, ancak uygulamadaki eğitimcilerin katkıları ile gerçekleşebilir. Bu nedenle yayın olarak elimizin birini uygulamalılara, diğerini kuramcılara uzatıyoruz. Böylece üniversitelerin araştırma, eğitim ve
hizmet görevlerinin gerçekleşmesi sürecinde, kuram ile uygulama arasındaki zorunlu köprü kurulmuş olacaktır. Bu çok yönlü iletişim aracılığı ile eğitimin yerel ve ulusal sorunlarının üniversiteye taşınması ile bilimsel bulgulara dayalı çözüm önerilerinin uygulamalılara iletilmesi gerçekleşmiş olacaktır.

Son iki yılda, üniversitelerin yetersiz olan yayın olanakları daha da yetersiz bir düzeye gelmiştir. Bu aşamada PEGEM (Personel Geliştirme Merkezi) Özel Eğitim ve Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi, eğitim yönetimi alanında güvenilir, nitelikli bir derginin yayınlanması ve yaşatılması için gerekli maddi desteği üstlenmiştir. Böylece eğitimin özel kesimi ile üniversite arasında örnek bir işbirliği gerçekleşmiş olacaktır.

Maddi yönden temel gereksinimlerimiz karşılanmış olmakla birlikte, Eğitim Yönetimi alanındaki araştırmacıların, öğretmenlerin, denetçilerin, okul yönetimi alanında düşünen herkesin bize yazarak, bizi okuyarak, bize destek olmasını güç vermesini bekliyoruz.

Yazıların hangi ölçütlerde hazırlanıp, nasıl ulaştırılacağını iç sayfalarda bulacaksınız.

Kapsayıcı yönelim fakat seçici anlayış / İçerikte kuram-uygulama dengesi / Çok seslilik fakat bilimsel düzeyde bütünlük / Özgür düşünce ve eğitim yönetiminde özgünlük / Biçim düzenleme ve baskıya özen göstermek / Yazan, yayınlayan, dağıtanların hiyerarşik olmayan yalın ilişkisi ve iletişimi biçiminde sözelleştirilebilir.

Bir yayının ilk sayısında açıklanması beklenenleri, karşılamaya çalıştım. Gelecekte daha bir yetkin dergiyi sunmak umuduyla, tüm eğitimcilerin yeni yılını , Eğitim Yönetiminin gerçekleştirenlerin başarılarını kutluyorum.
Saygılarımla

Dr. Aytaç Açıkalın