VİZYON

Vizyon kelimesi resmi dilde ve kişilik gelişiminin sözlü, yazılı anlatımlarında sık kullanılmasına rağmen, yerleşmiş Türkçe bir karşılığı yoktur. Dil, konusunda duyarlı muhafazakar kesimin “firaset (feraset)”, Türkçe tutkunu devrimci grubun “uzgörü” önerilerinin hiçbirinin yeterince kullanım alanı bulduğu söylenemez.

Vizyon, birey veya kurum açısından “şu anda içinde olmadığımız fakat geçebileceğimiz bir durumu” ifade eder. Vizyon, “Nasıl olmak istiyoruz? Nereye gitmek istiyoruz?” sorularına cevap verir. Bu soruları cevaplarken yeterince büyük düşünebilir ve büyük düşüncelerimizle konuşurken, “ne olabiliriz?” sorusuna hayal ve gerçek kapsamı bir düzlemde olmak gerekir.

Vizyon, kuruluşun bir hedefe odaklanmasını ve bu hedefe yönelmesini sağlayan araçtır. Amaç ve hedeflerden farklı olarak vizyon her yıl değişmez, belirsizlik ya da beklenmedik durumlarla karşılaşıldığında kuruluşun ne yapması gerektiğini ortaya koyar. Vizyonu oluşturmanın ve geliştirmenin en ideal yöntemi, vizyonu çalışanlarla birlikte oluşturmaktır. Ancak bu yöntem, en iyi vizyona sahip olmanın değil, en iyi vizyonu geliştirmenin ideal yoludur.

Kurucunun, patronun, liderin veya bir profesyonelin oluşturduğu vizyon, tüm çalışanlar, tarafından paylaşılan bir vizyona dönüşmelidir. Örnekse Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 2015-2019 Stratejik Planı ile belirlenen VİZYON:

Hayata hazır,
Sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi.

Bu kararlı anlatım, Bakanlık Merkez örgütünde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın her tür ve düzeydeki kurumlarında, birimlerinde çalışanları etkinlikler yönünden bağlayıcıdır. Kurumsal başarının izlenmesi sürecinde, ortaya konulan tasarı ve uygulamaların değerlendirilmesinde kullanılacak ölçüt budur. 2019 yılına doğru eğitim adına atılan her adımın izlenmesi, başarının sorgulanması için, bu VİZYON kapsamında yapılandırılan STRATEJİK PLANIN hedef ve ilkelerinin tüm YÖNETİCİLER tarafından çok iyi bilinmesi gerekir.

3 Yanıt

  1. Güldane OKÇU dedi ki:

    İlim ve Bilim birlikteliği sağlandığı anda Ülkemizin ve nesillerimizin önünde hiç bir engel kalmayacak. 2023 Vizyonunda eski dilde bir cümlede geçen bu iki ismin şu an hatırlamıyorum eski ismi ile kullanıldı sanırım o gün evet bu oluyor dediğim gün oldu. Değişim ve dönüşüm İlim ve Bilim birlikteliği demek ruhumuz ile birlikte hareket etmek demek bilinç ve ruhu ile birlikte atılan her ok hedefi 12 den vurur. Rabbim gönlünüzden geçenlerin en güzelini nasip etsin sizin gibi değerli hocalarımızın varlığı Şeytanın tüm ümitsizliğe itme çabalarına rağmen asla kaybetmediğimiz ümidimizi biraz daha arttırıyor. ALLAH razı olsun. Rabbim uzun ve sağlıklı ömürler ile her anını öğretmeye adamış sizin gibi İnsan Olmu şuuruna erişme yolunda İnsan odaklı eğitim için gönülden uğraş verenlerin sayısını arttırsın. Amin.

  2. Yüksel BEROJE dedi ki:

    MEB’in hazırladığı 2015-2019 Stratejik Planı’nı acaba kaç eğitimci merak edip okumuştur? Ziyaret ettiğim okullarda gerek okul idarecilerinden ve gerekse öğretmenlerden aldığım cevap okumadık, incelemedik. Peki o zaman Kurumsal vizyon hedefine nasıl ulaşabiliriz? Bakanlık kurumsal vizyonunu tüm çalışanlara kadar ulaştırıp içselleştirmesini sağladığı gün muazzam bir sinerji ile hedeflerinin çoğuna ulaşabilir diye düşünüyorum. Çünkü bakanlığımız insan kaynakları yönünde çok şanslı ve avantajlı. Aksi halde sadece Arge çalışanları bu vizyonu bilir, internet sitesinde yer alır, zaman zaman çeşitli çalışmalar yapanlara kaynaklık eder Stratejik Planı…

  3. Mehmet aslan dedi ki:

    Kurumların büyük bölümünün vizyon oluştururken paydaslarin görüşünü aldıklarını düşünmüyorum. Ülkemizin vizyonu nasıl olusturuluyorsa kurumların vizyon oluşturmaları benzer yöntemle oluşturulduğunu düşünüyorum.

Bir Cevap Yazın