immediate AU

immediate AU

Immediate Edge Review 2023: Scam or Legit Secret?

You will then be required to conduct the KYC procedure once again to ensure your trading account is secure. The Immediate Edge trading platform doesn’t have a digital wallet, meaning it doesn’t store trading funds. Besides the demo trading feature, there are additional learning resources to access on YouTube, website blogs, podcasts, and more. And, […]

Immediate Edge Review: Is It A Scam Or Is It Legit? 2023

The Immediate Edge software has an impressive 99% success rate, and that’s why it’s a top choice for trading. People who’ve tried it have shared their stories online, telling us that the bot’s trading tips are accurate a lot of the time. You only need to select the rules once, and then the robot’s trading […]

Immediate Edge Review 2023: Scam App Exposed! Facts Only

The option allows you to grasp the intricacies of the process for free of charge. Since there are numerous options available, trading on the cryptocurrency market may overwhelm you. However, we urge that you only invest if you are certain you can afford it. You can invest your discretionary income or money you’ve set aside […]

Why Elon Musk joined a call to stop A I. development.

If you are wondering is Immediate Edge legit, our research has uncovered evidence that considers it to be a legit platform. According to the findings of our research, which are detailed in this Immediate Edge guide, it has also been proven that it is a dependable, and user-friendly platform. Even though we know very little […]

Hatırlamaya çalışın lütfen!
Yaşamınızda size iyilik eden birileri oldu mu?
SİZ, bundan mutlu oldunuz mu?

 

AÇIKEL,
Yaşamı güzelleştirmek için, insan kıymetinin gelişimine yönelik “iyilik niyetidir.”

Genişlik alanı, “Bütünsellik” anlayışı ile insanın kıymet olarak gelişimi için el açan, el uzatan herkes.

 

Etkinlik Türleri: İnsan kıymetinin gelişimine el açan veya el uzatan herkese, tanımlanmış ihtiyacına uygun iyiliğin, tasarlanıp, sunulmasını içeren her eylem.

İnsan Kıymetinin Gelişimi: Bireyin varolan fıtratını tanımak, korumak ve gelişimi için uygun/mümkün iyilik imkanlarının işe koşulmasıdır.

 

İYİLİK: Yaşamın bütünde güzelleşmesi için bireyin beden, zihin ve duygu boyutları bütünlüğünde, gelişimi için Açılan Ellere uzanan Açıkellerin sunum muhtevasıdır.

 

AÇIKEL’in herhangi bir dernek, vakıf, kulüp, parti, sendika, vb. sosyal, ekonomik, siyasal kuruluşlar ile bağı/ilişkisi yoktur.

 

AÇIKEL,
yaşamı güzelleştirmek için, insan kıymetinin gelişimine yönelik, sadece bir İYİLİK GİRİŞİMİDİR

Türkiye’nin her yerinde ve Yurtdışında İNSAN KIYMETİNİN GELİŞİMİ çabasını sürdürürken birilerinin yaşamını güzelleştirmek için
(bebeklerin, çocukların, gençlerin, yetişkinlerin, yaşlıların)

 

AÇIKEL HAREKETİNE EL UZATIR MISINIZ? Lütfen!
TR18 0020 3000 0804 2729 0000 09 Aytaç Açıkalın