Ağustos 11, 2023

Ağustos 11, 2023

Korona Virüs Dili İle OKULU AÇ/KAPA

Salgın zorunlu kıldı, “Uzaktan Eğitim” adı altında öğrenimi eve taşıdık. Siz bakmayın ben “öğrenim” diyorum. Yetkili, yetkisiz; doğrudan sorumlu veya paydaş, eğitim köşe yazarlarının, ortak oturum sunucularının, herkesin diline “uzaktan eğitim” yerleşti. Neyse ki bu sıra birilerinin dilindeki “talim terbiye“, bazılarının söylemi ile “eğitim öğretim” sadece eğitim sözcüğü ile ifade edilmeye başlandı. Türkiye eğitim yönetimi […]

Ben Müdür Olsam

On iki mart günüydü (2020) bir lisede son sınıf öğrencileriyle “Benim de Hayallerim Var” isimli paylaşım gelişim sohbetinden sonra okul müdürünün odasında çay eşliğinde, bir tür etkinliği değerlendirme toplantısı yapıyorduk; ayrıca dört öğrenci yayınlamakta oldukları bir dergi için benimle görüşmek üzere aramızdaydılar. Okul müdürü masasında, genelde gözü bilgisayar ekranında okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda bakanlıktan […]

Bu Cuma Postaneye Gitmeyeceğim

Hemen her cuma günü kasabaya, postaneye gidip adıma gelen kitapları “elden” teslim alıyorum. Sırf cumartesi pazar günlerimin yeni kitaplarla tanışmak ve baş başa kalmak arzusu bu. Bu hafta gitmeyeceğim. Elimdeki iki kitap yüzünden. Bir haftayı geçkin bir süredir her ikisi birden elimin altında, aralarında okuduğum sayfaları işaretleyen izlekler, gerekli yerleri çizmek için hazır kalemler var, salona indiriyorum, […]

TKY (Toplam Kalitesiz Yönetişim)

Bin dokuz yüz seksenli yılların sonunda, Deming’in işletmeler düzeyinde geliştirdiği Toplam Kalite Yönetimi (TKY), üretimde “müşteri memnuniyetini” özeğe alan bir kuramın uygulaması olarak mal ve hizmet üreten kurumlarca hızla benimsendi. Milli Eğitim Bakanlığı da kitlesel boyutta, yığın ölçekte eğitim hizmeti üreten bir kuruluş olarak “KalDer” (Türkiye Kalite Derneğinin) kılavuzluğunda “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi” projesini merkez […]

Hatırlamaya çalışın lütfen!
Yaşamınızda size iyilik eden birileri oldu mu?
SİZ, bundan mutlu oldunuz mu?

 

AÇIKEL,
Yaşamı güzelleştirmek için, insan kıymetinin gelişimine yönelik “iyilik niyetidir.”

Genişlik alanı, “Bütünsellik” anlayışı ile insanın kıymet olarak gelişimi için el açan, el uzatan herkes.

 

Etkinlik Türleri: İnsan kıymetinin gelişimine el açan veya el uzatan herkese, tanımlanmış ihtiyacına uygun iyiliğin, tasarlanıp, sunulmasını içeren her eylem.

İnsan Kıymetinin Gelişimi: Bireyin varolan fıtratını tanımak, korumak ve gelişimi için uygun/mümkün iyilik imkanlarının işe koşulmasıdır.

 

İYİLİK: Yaşamın bütünde güzelleşmesi için bireyin beden, zihin ve duygu boyutları bütünlüğünde, gelişimi için Açılan Ellere uzanan Açıkellerin sunum muhtevasıdır.

 

AÇIKEL’in herhangi bir dernek, vakıf, kulüp, parti, sendika, vb. sosyal, ekonomik, siyasal kuruluşlar ile bağı/ilişkisi yoktur.

 

AÇIKEL,
yaşamı güzelleştirmek için, insan kıymetinin gelişimine yönelik, sadece bir İYİLİK GİRİŞİMİDİR

Türkiye’nin her yerinde ve Yurtdışında İNSAN KIYMETİNİN GELİŞİMİ çabasını sürdürürken birilerinin yaşamını güzelleştirmek için
(bebeklerin, çocukların, gençlerin, yetişkinlerin, yaşlıların)

 

AÇIKEL HAREKETİNE EL UZATIR MISINIZ? Lütfen!
TR18 0020 3000 0804 2729 0000 09 Aytaç Açıkalın