ORTAK DUVAR

Yeniden DAHA BİR

1 Ocak 1995 Yıl 1, Sayı 1 “Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.” Atasözünün bir nefes özlem gibi duygulu içeriğine uygun olacak sanırım. Yaklaşık çeyrek yüzyıl sonra, eytepe Eğitim Yönetimi dergisi için yazdığım ilk sunum yazısını paylaşmaktan heyecan ve gurur duyuyorum. Bu örnek güncel, paylaşım, gelişim amaçlı yazılarım Dergi’nin yaklaşık yirmi sayısında yayınlanmıştı.

Yirmi yedi yıl sonra, Ocak 2022, altmış yaşında, çok yeni ilk akademik unvanına sahip Dr. Aytaç’ın aşağıya çıkardığım sunum yazısı “eğitim yönetimi alanında” Türkiye’de ilk kez yayınlanan mesleki dergiye ilişkin güven, kaygı ve heyacanını iletiyor. İnsanın yaşamında, mesleğinde belirgin, anlamlı “başardım işaretli”(√) kilometre taşları vardır. Bu dergi kendi ölçütümde Türkiye’de ilk türünden başardıklarımdan biri belki de birincisidir. Benimle birlikte ayağa kalkanlara, el uzatıp omuz verenlere teşekkür ederim. Saygılarım sayfalara konuşlanan eğitim araştırmacıları ve bulguları işe koşan meslektaşlarıma; birlikte başardık, başarmanın gururunu sizlerle paylaşıyorum.

Daha Bir…

Elinizdeki bu dergi, geçen yıl çıkardığımız 'EYTEPE Bülten'in halefidir. Bu başlığı da oradan alıp getirdim. Çünkü bu iki yayının amaçları aynı:

  1. Türkiye eğitim sisteminin değiştirilmesine, iyileştirilmesine bilimsel katkı sağlamak.
  2. Kuram uygulama arasındaki bütünleşmeye aracılık etmek.
  3. Eğitim yönetiminin bir disiplin olarak gelişip yerleşmesine ortam ve olanaklar oluşturmak.

Türkiye eğitim sistemi, toplumun geçtiği ekonomik darboğazın en dar yerinden geçmektedir. Her boyutta eğitimdeki yetmezlikler ve yakınmalara, alışılmış yöntemlerle çözümler aranmaktadır. Sistemin kendini değiştirmesi, "hastanın kendini ameliyat etmesi" kadar zordur, hatta olanaksızdır. Bu yayın eğitimdeki değişmeler açısından, dışarıdan bir soluk olarak algılanabilir.
...

Yazının Tamamını Okuyun

ÖNCEKİ ORTAK DUVAR YAZILARI