ORTAK DUVAR

VİZYON
Vizyon kelimesi resmi dilde ve kişilik gelişiminin sözlü, yazılı anlatımlarında sık kullanılmasına rağmen, yerleşmiş Türkçe bir karşılığı yoktur. Dil, konusunda duyarlı muhafazakar kesimin “firaset (feraset)”, Türkçe tutkunu devrimci grubun “uzgörü” önerilerinin hiçbirinin yeterince kullanım alanı bulduğu söylenemez.

Vizyon, birey veya kurum açısından “şu anda içinde olmadığımız fakat geçebileceğimiz bir durumu” ifade eder. Vizyon, “Nasıl olmak istiyoruz? Nereye gitmek istiyoruz?” sorularına cevap verir. Bu soruları cevaplarken yeterince büyük düşünebilir ve büyük düşüncelerimizle konuşurken, “ne olabiliriz?” sorusuna hayal ve gerçek kapsamı bir düzlemde olmak gerekir.

Vizyon, kuruluşun bir hedefe odaklanmasını ve bu hedefe yönelmesini sağlayan araçtır. Amaç ve hedeflerden farklı olarak vizyon her yıl değişmez, belirsizlik ya da beklenmedik durumlarla karşılaşıldığında kuruluşun ne yapması gerektiğini ortaya koyar. Vizyonu oluşturmanın ve geliştirmenin en ideal yöntemi, vizyonu çalışanlarla birlikte oluşturmaktır. Ancak bu yöntem, en iyi vizyona sahip olmanın değil, en iyi vizyonu geliştirmenin ideal yoludur.

Kurucunun, patronun, liderin veya bir profesyonelin oluşturduğu vizyon, tüm çalışanlar, tarafından paylaşılan bir vizyona dönüşmelidir. Örnekse Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 2015-2019 Stratejik Planı ile belirlenen VİZYON:

Hayata hazır,
Sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi.

Bu kararlı anlatım, Bakanlık Merkez örgütünde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın her tür ve düzeydeki kurumlarında, birimlerinde çalışanları etkinlikler yönünden bağlayıcıdır. Kurumsal başarının izlenmesi sürecinde, ortaya konulan tasarı ve uygulamaların değerlendirilmesinde kullanılacak ölçüt budur. 2019 yılına doğru eğitim adına atılan her adımın izlenmesi, başarının sorgulanması için, bu VİZYON kapsamında yapılandırılan STRATEJİK PLANIN hedef ve ilkelerinin tüm YÖNETİCİLER tarafından çok iyi bilinmesi gerekir.

Düşüncelerinizi Paylaşın

ÖNCEKİ ORTAK DUVAR YAZILARI